صورتهای مالی

صورتهای مالی

از صورتهای مالی میتوان چه استفاده های در حسابداری کرد؟ این سوال ممکن است مهمترین سوال و همچنین جامع ترین آنها در مورد این بحث باشد.

به همین خاطر بعد از تعریف اجمالی و کلی در مورد صورت های به موارد استفاده این موضوع خواهیم پرداخت :

صورتهای مالی چیست؟

به طور کلی از صورت های مالی میتوان برای ارزیابی و پیش بینی مبلغ و زمان بهره برد. به بیان دیگر صورت های مالی را تهیه میکنند تا دیتا های مورد نیاز را برای ارزیابی و یا پیش بینی در آمد های احتمالی آینده ی شرکت را بدست آورند.به همین ترتیب میتواند در سیاست های پیش رو و همچنین برنامه ریزی برای بدست آوردن بهترین نتیجه مورد استفاده قرار گیرد.

اما از تجزیه و تحلیل این موضوع چه چیز هایی میتوان بدست آرد . این صورتها میتواند در چه زمینه هایی به حسابداران و شرکت ها کمک کند؟

ارزیابی نقدینگی و برنامه ریزی برای بدهی های کوتاه مدت ارزیابی گردش کالا و همچنین توزیع آن در زمان های مختلف استفاده بهینه از منابع مورد دسترس ارزیابی توان مالی شرکت و ارزیابی اختار سرمایه ای .

اظهار نامه مالیاتی

اظهار نامه مالیاتی

تشخیص مالیات مشاغل از سالهای پیش هم برای بازرسان مالیاتی و هم برای صاحبان مشاغل یکی از معضل های مالیاتی به حساب می آمده.به همین خاطر روش های بازرسی و سرپرستی جای خود را به تسلیم اظهارنامه مالیاتی داد به این صورت که خود شخص اینکار را انجام میدهد.

کسی که باید مالیات بپردازد موظف است در زمان معین نسبت به تسلیم اظهار نامه خود اقدام کند.

به عبارت دیگر مسئولیت تعیین و تشخیص مالیات از سازمان مالیاتی به مؤدیان داده میشود و از روی دوش آنها بر داشته میشود.

تعاریف بالا را میتوان به عنوان تعریف اصلی اظهارنامه مالیاتی در نظر گرفت.

چه کسانی باید اظهار نامه مالیاتی بدهند؟

پاسخ به این سوال معلوم است زیرا بیشتر مردم که دارای مشاغل هستند باید برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام و مالیت بدهند.به همین خاطر تعداد معدودی از مشاغل و افراد هستند که از دادن مالیات و تسلیم اظهار نامه مالیاتی مبرا هستند

هرساله یک فرم یکسان برای تمام مشاغل در نظر گرفته می شود تا بتوانند به وسیله آن برای دادن مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

بر اساس اظهارنامه مالیاتی مودی تعیین می کند که سودش در سالی که گذشته چقد بوده و به چه میزان مشمول مالیات می باشد.تمامی اینها در اظهار نامه ارزش افزوده گنجانده شده و کار را برای مودیان مالیاتی بسیار ساده وراحت کرده است.

همچنین با اینکار از ازدحام مردم برای پرداخت و یا تسلیم مالیات های خود به میزان زیادی کاسته شده است و مودیان مالیاتی بسیار راحت تر می تواند برای پرداخت مالیات اقدام کنند.